Cần Thơ: 5 năm tới cần hơn 48.000 tỉ phát triển nhà ở
08-12-2020

Diện tích nhà ở bình quân tại Cần Thơ đến năm 2025 là 25,5 m2/người, đến năm 2030 là 29,8 m2/người.

Kỳ họp thứ 19 HĐND TP Cần Thơ vừa thông qua Nghị quyết điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở TP Cần Thơ đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.

Đại biểu HĐND TP Cần Thơ biểu quyết thông qua nghị quyết tại kỳ họp thứ 19 chiều 4-12. Ảnh: NHẪN NAM

Theo đó, Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung quan điểm phát triển nhà ở là phát triển nhà ở phù hợp với Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia, quy hoạch chung TP Cần Thơ và chương trình phát triển đô thị của TP, định hướng phát triển bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Phát triển nhà ở là một trong những nội dung quan trọng trong phát triển kinh tế – xã hội gắn với bố trí sắp xếp lại dân cư và việc chỉnh trang, phát triển đô thị của TP, đáp ứng tốt hơn nhu cầu nhà ở cho các tầng lớp dân cư với mức thu nhập khác nhau…

Cạnh đó, Nghị quyết cũng bổ sung định hướng phát triển nhà ở là phát triển nhà ở phù hợp với phát triển đô thị và đồng bộ với phát triển hạ tầng, thích ứng với biến đổi khí hậu; Khuyến khích và đẩy mạnh phát triển mô hình nhà chung cư tại các khu vực đô thị tập trung cao dân cư để sử dụng quỹ đất tiết kiệm.

Phát triển nhà ở dựa trên cơ sở chỉnh trang, cải tạo khu dân cư hiện hữu, cải tạo xây dựng mới thay thế các nhà tập thể, chung cư cũ; Di dời nhà ở ven và trên kênh rạch; tạo lập quỹ đất phát triển nhà ở…

Một góc đô thị Cần Thơ. Ảnh: CHÂU ANH

Đồng thời, điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu phát triển nhà ở. Theo đó, diện tích nhà ở bình quân đến năm 2025 là 25,5 m2/người, đến năm 2030 là 29,8 m2/người.

Diện tích nhà ở tăng thêm toàn TP đến năm 2025 là 5,33 triệu m2 sàn (trong đó, nhà ở thương mai tăng thêm 1,77 triệu m2 sàn, nhà ở xã hội tăng 0,35 triệu m2 sàn, nhà ở tái định cư tăng 0,5 triệu m2 sàn, nhà ở tái ở người dân tự xây dựng tăng 2,71 triệu m2 sàn).

Đến năm 2030, diện tích nhà ở toàn TP tăng thêm là 6,57 triệu m2 sàn. Diện tích nhà ở tối thiểu đến năm 2025 là 8-12 m2/người, đến năm 2030 là 12 m2/người.

Cuối cùng, Nghị quyết bổ sung cơ cấu nguồn vốn phát triển nhà ở giai đoạn 2020-2025, nhu cầu tổng vốn là 48.696 tỉ đồng. Trong đó, vốn ngân sách khoảng 6.434 tỉ, vốn từ doanh nghiệp có nguồn gốc ngoài ngân sách khoảng 19.844 tỉ và vốn của hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng nhà ở khoảng 22.418 tỉ.

Đến giai đoạn 2026-2030, nhu cầu tổng vốn là 79.876 tỉ. Trong đó, vốn từ ngân sách khoảng 8.724 tỉ, vốn từ doanh nghiệp có nguồn gốc ngoài ngân sách khoảng 33.946 tỉ và vốn của hộ gia đình, cá nhân tự xây nhà ở khoảng 37.206 tỉ.

Nguồn: https://plo.vn/bat-dong-san/can-tho-5-nam-toi-can-hon-48000-ti-phat-trien-nha-o-954177.html

Theo Nhẫn Nam (PLO)