Cuộc họp cổ đông CET
18-05-2022

Cuộc họp cổ đông của công ty CET Holding một trong những công ty thuộc tập đoàn ELMA. Cuộc họp đã định hướng phát triển cho công ty trong những năm tới. Đề ra những giải pháp, hướng đi mới cho công ty. Cuộc họp có sự góp mặt đông đủ của các cán bộ Nhân viên CET Holding, ELMA và các cổ đông của công ty.