Đề xuất bỏ quy định sau 5 năm mới được bán lại nhà ở xã hội
20-09-2022

Theo Bộ Xây dựng, quy định chủ đầu tư chỉ được bán nhà ở xã hội sau 5 năm đưa vào sử dụng dẫn đến tình trạng quỹ nhà ở để cho thuê để không, lãng phí.

Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân đối với dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi). Cụ thể, liên quan đến nhà ở xã hội, cơ quan quản lý cho biết quy định cứng phải dành tỷ lệ tối thiểu 20% diện tích để cho thuê trong các dự án nhà ở xã hội và chủ đầu tư chỉ được bán sau 5 năm đưa vào sử dụng dẫn đến tình trạng quỹ nhà ở xã hội để cho thuê để không, lãng phí trong khi đó chủ đầu tư không được bán dẫn đến không thu hồi được vốn.

“Ngoài ra, Luật Nhà ở hiện hành cũng chưa có quy định cụ thể về cách tính giá bán lại nhà ở xã hội sau một thời gian mua, thuê mua”, Bộ này nêu.

Theo đó, về nguyên tắc bán, cho thuê, cho thuê mua, cho thuê nhà ở xã hội, cơ quan quản lý đề xuất sửa đổi, bổ sung theo 2 phương án.

Phương án một, sửa đổi quy định bên mua, bên thuê mua nhà ở xã hội được bán lại nhà ở này sau 5 năm nhưng chỉ được bán lại cho các đối tượng thuộc diện được mua nhà ở xã hội theo quy định; đồng thời bên bán không phải nộp tiền sử dụng đất và thuế thu nhập cá nhân.

Phương án hai, bãi bỏ quy định thời hạn được bán lại nhà ở, nhưng bên mua, bên thuê mua nhà ở xã hội chỉ được bán lại nhà ở cho các đối tượng thuộc diện được mua nhà ở xã hội theo quy định; đồng thời bên bán không phải nộp tiền sử dụng đất và thuế thu nhập cá nhân.

ban nha o xa hoi anh 1
Khu nhà ở xã hội dành cho người có thu nhập thấp tại tỉnh Bắc Ninh

Về quy định xác định giá bán, giá cho thuê, giá cho thuê mua nhà ở xã hội, Bộ Xây dựng đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về xác định giá không phải do Nhà nước đầu tư xây dựng có tính đến các chi phí hợp lý, hợp lệ của doanh nghiệp.

Bộ Xây dựng đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định liên quan đến thẩm định giá bán, giá cho thuê, giá cho thuê mua nhà ở xã hội theo 2 phương án.

Phương án một, chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội xác định giá bán, cho thuê, cho thuê mua đảm bảo nguyên tắc theo quy định của luật này và trình UBND cấp tỉnh thẩm định tại thời điểm nhà ở đủ điều kiện được bán, cho thuê, cho thuê mua theo quy định.

Phương án hai, giá bán, giá cho thuê, mua nhà ở xã hội do chủ đầu tư dự án xác định trên cơ sở bảo đảm nguyên tắc theo quy định của Luật này. Sau khi quyết toán và kiểm toán nếu vượt định mức thì phải hoàn trả cho người mua, thuê theo quy định.

link gốc: https://zingnews.vn/de-xuat-bo-quy-dinh-sau-5-nam-moi-duoc-ban-lai-nha-o-xa-hoi-post1356337.html