Đông Anh sẽ thu hồi hơn 1.000 ha đất làm 136 dự án trong năm 2021
06-05-2021

Đông Anh là huyện có tổng số dự án và diện tích đất thu hồi lớn nhất của Hà Nội trong năm 2021…

Diện tích thu hồi đất là hơn 1.023 ha để triển khai thực hiện 132 dự án, diện tích chuyển mục đích đất lúa là 171,98 ha cho 94 dự án.

Theo Nghị quyết 21 về việc thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2021 được HĐND Thành phố Hà Nội phê duyệt, HĐND Thành phố Hà Nội đã quyết nghị thông qua danh mục 1.738 dự án thu hồi đất năm 2021 trên địa bàn thành phố với diện tích là 6.068,63 ha; đồng thời thông qua danh mục 663 dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2021, với diện tích là 1.064,58 ha.

Trên cơ sở danh mục các dự án được HĐND Thành phố thông qua, Nghị quyết nêu rõ chỉ thực hiện việc thu hồi và chuyển mục đích sử dụng đất khi đảm bảo đầy đủ điều kiện đúng quy định của pháp luật đất đai và các quy định pháp luật liên quan; kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng của các dự án sử dụng vốn ngân sách được cân đối, bố trí trong dự toán ngân sách cấp Thành phố và cấp huyện năm 2021 phù hợp với phân cấp quản lý và phân cấp nhiệm vụ chi. Kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng của các dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách do chủ đầu tư bố trí theo tiến độ đầu tư, đảm bảo bố trí đủ kinh phí bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng diện tích đất thu hồi, đất chuyển mục đích sử dụng trong năm 2021.

Theo Nghị quyết số 21 về việc thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2021 được HĐND Thành phố Hà Nội phê duyệt, huyện Đông Anh có 136 dự án với tổng diện tích hơn 1.183 ha.

Trong số này, diện tích thu hồi đất là hơn 1.023 ha để triển khai thực hiện 132 dự án, diện tích chuyển mục đích đất lúa là 171,98 ha cho 94 dự án.

Diện tích đất thu hồi và chuyển mục đích của huyện trong năm 2021 nhằm thực hiện các dự án xây dựng hạ tầng kĩ thuật đất đấu giá, cải tạo đường giao thông, xây dựng trường học… Nhiều khu đất thu hồi, đấu giá được dùng để xây dựng hạ tầng tại các xã Thụy Lâm, Kim Chung, Kim Nỗ, Nguyên Khê,… và nhiều tuyến đường giao thông khác.

Một số dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật các khu đất đấu giá như: Khu đất A7 xã Uy Nỗ thu hồi 19,8ha; Khu đất phía Tây đường Đản Dị (xã Uy Nỗ) thu hồi 15,68ha; dự án xây dựng hạ tầng khu kỹ thuật đấu giá đất phía Tây đường Cổ Loa (Uy Nỗ). Bên cạnh đó là các khu đất nhỏ lẻ xen kẹt tại các xã với diện tích thu hồi 18,55ha…

Ngoài ra còn có một số dự án có diện tích thu hồi đất lớn khác như: thu hồi 33,48ha đất làm dự án xây dựng khu cây xanh thể dục thể thao huyện Đông Anh (xã Uy Nỗ); Thu hồi 9,26ha xây dựng tuyến đường gom và kè sông Đào Nguyên Khê đoạn từ cầu Đôi đến đường sắt Hà Nội– Lào Cai… Thu hồi 14,57 ha cho dự án xây dựng tuyến đường gom và kè sông Đào Nguyên Khê đoạn từ đường sắt Hà Nội– Lào Cai đến cầu Phù Lỗ…

Trong số 30 quận huyện có dự án, ngoài huyện Đông Anh, còn có một số huyện có nhiều dự án năm 2021 như Hoài Đức (104 dự án với tổng diện tích 646,19 ha); Thường Tín (118 dự án với diện tích 268,41 ha); Thạch Thất (99 dự án với diện tích hơn 270 ha); Long Biên (98 dự án với diện tích hơn 338 ha); Gia Lâm (83 dự án với diện tích hơn 617 ha); Thanh Trì (90 dự án với diện tích gần 492 ha); Đan Phượng (64 dự án với diện tích hơn 316 ha); Ba Vì (68 dự án với diện tích hơn 578 ha); Mê Linh (60 dự án với diện tích hơn 229 ha)…

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, ước đến ngày 31/12/2020, số dự án thu giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất là 457 dự án với diện tích 638,12ha. Số dự án Sở triển khai các thủ tục cắm mốc giới phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, đang thực hiện thu hồi đất là 1.278 dự án với diện tích 3.883,88ha.

Như vậy, kết quả thu hồi đất trên địa bàn ước khoảng 1.735 dự án, diện tích thu hồi 4.522ha, đạt 69,5% kế hoạch năm 2020.

Theo Nhĩ Anh(Vneconomy)

Link gốc: https://vneconomy.vn/dong-anh-se-thu-hoi-hon-1-000-ha-dat-lam-136-du-an-trong-nam-2021.htm