Dự án Khu dân cư Cầu Cua, Vĩnh Long
28-06-2021

Thông tin sơ bộ

Diện tích dự án: 5.642 m2

Mật độ xây dựng nhà ở: 80 – 90%

Dự án đang hoàn thiện hồ sơ đẻ trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt.