ELMA đầu tư dự án ở mộc châu
19-05-2022

Tập đoàn ELMA đang nghiên cứu và phát triển dự án ở Mộc Châu với mô hình du lịch xanh và bất động sản chăm sóc sức khỏe. Dự kiến sẽ biến mảnh đất nơi đây thành một khu sinh thái đặc biệt giúp cải thiện sức khỏe của khách hàng khi đến nơi đây

TỔNG QUAN

Quy mô dự kiến: 36Ha

Loại hình: Bất động sản chăm sóc sức khỏe