EVN Finance (EVF) phát hành gần 40 triệu cổ phiếu trả cổ tức
09-07-2021

Tỷ lệ phát hành 15%.
Ngày 19/7 tới đây CTCP Tài chính điện lực (EVN Finace – mã chứng khoán EVF) sẽ chốt danh sách cổ đông phát hành khoảng 39,7 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2018 và 2019. Tỷ lệ phát hành 15%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận về 15 cổ phiếu mới. Giá trị phát hành theo mệnh giá khoảng 397 tỷ đồng.

Năm 2020 EVF đạt hơn 228 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, đi ngang so với năm 2019. Tính đến 31/12/2020 EVN Finance còn hơn 642 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ngoài ra còn gần 371 tỷ đồng trong các quỹ.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của công ty đã thống nhất dùng nguồn lợi nhuận năm 2018, 2019 phát hành gần 40 triệu cổ phiếu trả cổ tức, tăng vốn điều lệ lên thêm 15%. Sau khi thực hiện đợt tăng vốn này, EVN Finance sẽ phát hành thêm cổ phiếu trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận năm 2020 và lợi nhuận các năm trước để lại, mức 6,5%.

Kết quả kinh doanh 3 tháng đầu năm 2021 EVN Finance đạt gần 118 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 30,6% so với quý 1 năm ngoái.

Trên thị trường cổ phiếu EVF vẫn duy trì giao dịch ở vùng giá cao. Hiện EVF giao dịch quanh mức 13.200 đồng/cổ phiếu – tăng khoảng 35% so với thời điểm đầu năm 2021.

Theo Nam Hà (Doanh nghiệp và Tiếp thị)

Link gốc:https://doanhnghieptiepthi.vn/evn-finance-evf-chot-danh-sach-co-dong-phat-hanh-gan-40-trieu-co-phieu-tra-co-tuc-161210907112359066.htm