Gần 370 triệu USD vốn FDI vẫn cuồn cuộn chảy vào bất động sản
01-03-2023

Việc vốn FDI đổ mạnh vào lĩnh vực bất động sản cho thấy nhà đầu tư nước ngoài vẫn đặt niềm tin vào môi trường đầu tư của Việt Nam nói chung và ngành bất động sản nói riêng.