Năm 2021: Kiểm toán nhiều ngân hàng, đánh giá thực trạng tài chính
07-12-2020

Kiểm toán lĩnh vực tài chính – ngân hàng năm 2021 gồm Ngân hàng Nhà nước và nhiều ngân hàng thương mại…

PGBank có trong danh sách dự kiến của kế hoạch kiểm toán năm sau.

Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc vừa ban hành kế hoạch kiểm toán năm 2021 với việc sẽ tổ chức thực hiện 181 cuộc kiểm toán trên các lĩnh vực, tăng 23 cuộc so với kế hoạch kiểm toán năm 2020.

Theo Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc, kế hoạch kiểm toán năm 2021 của Kiểm toán Nhà nước được xây dựng với định hướng ưu tiên lựa chọn kiểm toán tại các đơn vị quản lý tài chính tổng hợp ở Trung ương và địa phương để đánh giá việc thực hiện các cơ chế, chính sách quản lý tài chính, ngân sách và đầu tư trong cả giai đoạn 2015-2020.

Đối với lĩnh vực doanh nghiệp và các tổ chức tài chính – ngân hàng, Kiểm toán Nhà nước sẽ lựa chọn các tập đoàn, tổng công ty nhà nước có quy mô lớn để kiểm toán báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nuớc năm 2020 kết hợp với việc đánh giá công tác cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn, tổng công ty nhà nước nhằm đánh giá thực trạng công tác quản lý tài chính và cổ phần hóa, thoái vốn đầu tư của nhà nước tại các đơn vị được kiểm toán.

Ngoài ra, Kiểm toán Nhà nước cũng sẽ thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước năm 2020 của Ngân hàng Nhà nước và một số ngân hàng, tổng công ty tài chính, bảo hiểm có quy mô lớn để đánh giá thực trạng tài chính của đơn vị và hiệu quả công tác quản lý, điều hành chính sách tiền tệ.

Thông qua hoạt động kiểm toán, cơ quan này cũng thực hiện đánh giá hoạt động tái cơ cấu thị trường tài chính, trọng tâm là ngân hàng thương mại và các tổ chức tín dụng nhằm đánh giá việc cơ cấu lại các tổ chức tín dụng, trọng tâm là cải thiện và nâng cao năng lực tài chính; xử lý nợ xấu; việc thực hiện cân đối, đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, cơ cấu lại thời hạn trả nợ, xem xét miễn giảm lãi vay, giữ nguyên nhóm nợ, giảm phí; vay không có tài sản bảo đảm để trả lương cho người lao động, khách hàng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Các ngân hàng nằm trong danh sách kiểm toán năm 2020 gồm Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại chúng Việt Nam (PVCombank), Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam; Ngân hàng Chính sách xã hội; Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xăng dầu Petrolimex (PGBank).

Nguồn: https://vneconomy.vn/nam-2021-kiem-toan-nhieu-ngan-hang-danh-gia-thuc-trang-tai-chinh-20201205205031693.htm

Theo Vũ Phong (Vneconomy)