Văn hoá doanh nghiệp
08-11-2020

Chúng tôi luôn trân trọng và quan tâm đến các đối tác và tạo lập văn hóa ELMA với phương châm:

Dưới sự dẫn dắt của lãnh đạo Tập đoàn, những cán bộ nhân viên ELMA luôn mang trong mình nét văn hóa với bản sắc riêng. Văn hóa ấy mang đậm tính nhân văn, tình thân ái cùng tinh thần kỷ luật; được xây dựng và vun đắp bằng trí tuệ và sức sáng tạo không ngừng của tập thể cán bộ nhân viên.

Trải qua chặng đường dài trưởng thành và phát triển, những cán bộ nhân viên ELMA đã làm nên những giá trị tốt đẹp, đóng góp vào thành công của Tâp đoàn ELMA và tạo dựng uy tín và niềm tin với các khách hàng trong và ngoài nước.