Văn hoá doanh nghiệp
08-11-2020

Chúng tôi trân trọng và quan tâm đến các đối tác và tạo lập văn hóa ELMA với phương châm:

Giá trị: Mục tiêu của ELMA là gia tăng giá trị cho khách hàng thông qua các giải pháp tư vấn và thực thi đồng bộ.

Hợp tác: ELMA coi trọng sự hợp tác win-win với mọi đối tác.

Tín nhiệm: Qua 10 năm hoạt động, ELMA đã trở thành 1 thương hiệu có uy tín (TRUSTED BRAND) trong tâm trí của khách hàng và đối tác.

Toàn tâm: Đội ngũ của ELMA toàn tâm và chung sức vì mục tiêu gia tăng giá trị cho khách hàng và đối tác.